Stichting Oost Europa Enter – Rijssen – Wierden is in de loop van de jaren tachtig opgericht met het doel hulp te verlenen aan de vroegere Oostbloklanden.

  
De stichting verleend hulp op bijbelse grondslag en het voorziet in de materiële behoeften van de inwoners van de landen in het voormalige Oostblok, dat destijds onder het communistische regime viel.De stichting heeft een eigen bestelauto met trailer ter beschikking waarmee met grote regelmaat wordt gereisd naar enkele landen in Oost Europa.De stichting draait volledig op giften van leden van de aangesloten kerkgenootschappen en sponsoren.De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41031276.
Het fiscale nummer luidt: 8021.36.965.

anbi_drukwerk