Overzicht gegevens Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden t.b.v. belastingdienst, regelgeving ANBI.

Naam: Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden

RSIN/Fiscaalnummer: 802136965

Contactgegevens:           Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden

                                     Specreyse 7

                                     7471 TH Goor

                                     0547-276549

                                     e-mail: janpluimers42@hotmail.com

Beleidsplan:

Het beleid van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden wordt door het bestuur vastgesteld. Zij doet dat doormiddel van maandelijkse vergaderingen met uitzondering van de maand augustus.

Beloningsbeleid:

De vrijwilligers van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.[ alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd].

Doelstelling:

De doelstelling van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden is vastgelegd in een akte van oprichting en luid als volgt:

De stichting verleend hulp op bijbelse grondslag en het voorziet in de materiele behoeften van de inwoners van de landen in het voormalige Oostblok, dat destijds onder het communistische regime viel. De stichting heeft een eigen bestelauto met trailer ter beschikking waarmee met grote regelmaat wordt gereisd naar enkele landen in oost Europa. De stichting draait volledig op giften van leden van de aangesloten kerkgenootschappen en sponsoren.

Financieel:

Onder FINANCIEEL op deze website kunt terecht voor jaarverslagen en jaarrekeningen. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Naam Functie Adres Postcode- Plaats Telefoon  

 

Afdeling Enter          
A.J. Draaijer Voorzitter Trompstraat 32 7461 GC Rijssen o6-20069338  ajdraaijer@gmail.com
J. Pluimers Secretaris Specreyse 7 7471 TH Goor 0547-276549 janpluimers@home.nl
Vacature Penningmeester        
D. Bosch Projectleider De Hillebrandink 7 7462 LP Rijssen 06-41222418 dickbosch1954@gmail.com
J.H. v/d Riet Technische dienst Voormors 63 7468 HH Enter 0547-383305 henkvanderiet@telfort.nl
H. ten Brinke  Lid Rijssenseweg 9 7468 AA Enter 0547-383524 tenbrinkejannie@live.nl
Afdeling Wierden         .
M.J. Elkerbout-Putzes Voorzitter De Roerdomp 9 7671 WL Vriezenveen 0546-561050 elkvveen@kpnmail.nl
J.M.H. Maneschijn- Prumers Secretaris Lanckerweg 13 7645 AT Hoge Hexel 0546-575997 karinmaneschijn@caiway.nl
H. Wolters Penningmeester Hooiland 70 76741 HV Wierden 0546-577781 henkwolters@gmail.com
R.J. de Koeijer Lid Garf 15 7441 KB Wierden 06-57656505  
H.P. Tukker Lid Het Loo 4 7641 SB Wierden 0546-574377  dicktukker52@gmail.com 
D.G. Huisken Lid Jalinkstraat 35  7642 BA Wierden  06-21852080  rianhuisken@hotmail.com 
G. Schipper Lid Hof van Bissinghe 41  7641 DB Wierden  06-14969547 gerardschipper@hotmail.com