Algemeen nut beogende instelling

 
 anbi_drukwerk

 

De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare schenkingen

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI’s).
De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box I,II of III.
Volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting:
Periodiek notarieel schenken
Niet of beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting:
Met schriftelijke stukken aantoonbare giften
Brochure over aftrek giften
De Belastingdienst heeft een nieuwe brochure gepubliceerd over de aftrek van giften. Sinds 1 januari 2008 zijn de regels voor de aftrek van giften veranderd. Zo zijn alleen giften aan goede doelen die bij de Belastingdienst geregistreerd staan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aftrekbaar.
Giftenbesluit ministerie van financien
(bron www.anbi.nl)