Jaarrekening 2016

Inkomsten Enter Wierden Totaal   Uitgaven Enter Wierden Totaal
Beginsaldi bij banken 18.606 10.770 29.376   Onderhoud bestelauto 3.164  0 3.164
Giften 3.150 2.116 5.266   Verzekering/motorbelasting 1.837  0 1.837
Subsidie gemeente Wierden 570 570   Transporten 2.996 201 3.197
Kerk- en Jaarcollectes 8.613 9.516 18.129   Beheerkosten 1.251 1.024 2.275
Bijdrage derden 891 0 891   Kosten gebouwen 449 406 855
Interne verrekening 1.312 -1.312 0   Projecten/donaties 4.200 5.008 9.208
Rente 60 60   Inkoop materiaal 213  0 213
          Bankkosten   211 211
                 
          Eindsaldi bij banken 19.092 14.240 33.332
                 
Totalen 33.202 21.090 54.292   Totalen 33.202 21.090 54.292