Jaarrekening 2017

                  

                                                                   Financiële verantwoording 2017

(bedragen in hele Euro’s)

 Inkomsten  Enter  Wierden  Totaal     Uitgaven   Enter Wierden  Totaal
 Beginsaldi bij banken   19.087  14.240  33.327    Onderhoud bestelauto    4.685    4.685
 Giften  5.375  1.248  6.623    Verzekering/motorbelast 1.521   1.521
 Subsidie gem.Wierden  570   570    Transportenkosten 1.033 350 1.383
 Kerk- en Jaarcollectes 8.428 8.436 16.864    Beheerkosten 1.851 1.764 3.615
 Schoenendoosactie   848 848    Kosten gebouwen 250 333 623
 Interne verrekening 1.795 -1.795 0    Projecten/donaties 6.200 2.000 8.200
 Rente 25 6 31    Inkoop materiaal 995 250 1.245
           Bankkosten    169 169
                 
           Eindsaldi bij banken 18.705 18.117 36.822
                 
 Totalen  35.280 22.983 58.263    Totalen 35.280 22.983 58.263