Jaarverslag 2014 Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden, 

afdeling Enter-Rijssenlogo

Met dit verslag willen we u op de hoogte brengen van hetgeen er gedaan is in het afgelopen jaar. Gedurende het jaar hebben we weer op verschillende plaatsen in de landen die we tot ons werkgebied rekenen bezoeken gebracht en diverse gevraagde goederen afgegeven. Omdat ook onze inkomsten dalen moeten we nog meer de hand op de knip houden, en moeten we soms zelfs vragen om een financiële bijdrage in transportkosten.
Het bestuur van de Stichting OostEuropa Enter-Rijssen-Wierden bestond in 2014 uit de volgende personen:
voorzitter      : A.J.Draaijer- Rijssen
Secretaris      : J.Pluimers-Goor
Penningm.     : W.J.P.Morel-Enter
Onderhoud    : J.H.van de Riet-Enter
Planning        : J.J. Kamerling-Wierden
Opslag/2e vz : H.ten Brinke-Enter
Projecten       : D.Bosch-Rijssen
Het sorteren van kleding ,speelgoed etc.vond ook dit jaar plaats in onze eigen sorteerruimte plaats.
Nog voor de ,bijna traditionele, nieuwjaarsbijeenkomst puilen onze kledingcontainers aan de Marcus Samuëlstraat uit, en kunnen we de boel daar opruimen. Kleding en schoeisel komt er gelukkig,naast divers speelgoed en soms ook incontinentiemateriaal, nog steeds voldoende binnen. Alle grote materialen konden we ook nu weer opslaan bij de firma ten Brinke aan de Morsweg in Rijssen.
Zonder alle sorteerdames en sjouwers die ons  keer op keer weer helpen bij het vele soms zware werk konden we alles wat in dit verslag opgenoemd word ,niet doen. Hen zijn we dan ook zeer dankbaar voor hun tomeloze inzet.
jaarverslag 2014 2
Dan nu in vogelvlucht het wel en wee van het afgelopen jaar:
In januari een afspraak gemaakt in Haarlem kleding te gaan halen, hetgeen  opnieuw gelukt is zodat we t.z.t. de winkel in Carei weer met divers nieuwe kinderkleding kunnen voorzien.
Her en der kunnen we ondertussen diverse goederen halen die ons worden aangeboden. Ook weet men ons te vinden via de website en komen er diverse aanbiedingen binnen.
We moeten echter m.n. bij grote hoeveelheden schoolmeubilair toch vragen om een financiële bijdrage in de kosten van het transport. Dat valt menigeen tegen waardoor we lang niet altijd krijgen wat we goed zouden kunnen gebruiken. Voor ons contactadres in Debrecen-Hongarije
krijgen we gelukkig wel voldoende meubilair en aanverwante goederen om met enige regelmaat een trailer te kunnen vullen.
jaarverslag 2014 1
De eerste trailer laden we dan ook al in Februari, schoolmeubilair, bedden en een grote hoeveelheid meubilair vind z’n weg naar Hongarije en wordt vanuit het depot in Debrecen verdeeld naar adressen in Oekraine, Hongarije en Roemenie.  We kunnen via de sporthal uit Enter in Wierden gebruikt gymnastiek materiaal ophalen wat we goed kunnen gebruiken op een aantal adressen.Ook vindt in Februari het eerste transport plaats met onze eigen combinatie,Team Manenschijn neemt die voor z’n rekening. De rit gaat naar Carei,Cernaton en Slatina. Ze brengen de gebruikelijke goederen,Vermeldenswaard is de  grote hoeveelheid evangelische lectuur die we gesponsord hebben gekregen, maar helaas net niet voor de  zgn. kerstreis binnen was.
Begin maart gaan Herman en Henk naar Gemerske Horka in Slowakije en Carei.
Ze brengen diverse gevraagde goederen en bekijken diverse projecten en doen daarvan in de bestuursvergadering verslag. Ondertussen komt er vanuit Holten een hulpvraag bij ons binnen ,of we ds van der Spek kunnen helpen bij het transport van bouwmateriaal  naar Ozd in Roemenie. Dat zeggen we toe en het eerste deeltransport, waarmee we niet al te veel werk hebben, vindt dan ook al snel plaats. Weliswaar met hindernissen, omdat de chauffeur wegens ziekte uitviel maar omdat alles al geladen was vond het transportbedrijf toch andere vrijwillige chauffeurs om de goederen te bezorgen. Dan lijkt het rustig qua eigen transporten, maar de afdeling Wierden wil ook graag op pad. Dat geeft ons de tijd om de containers eens op te schonen. De biddagopbrengst van de schoolactie uit de kerk van Enter neemt het eerst volgende team mee. Een mooie opbrengst die weer even lucht geeft aan de gaarkeuken en het psygiatrisch ziekenhuis.
Eind April gaan Dick en Tiny  dan met de combinatie naar Zerind,
jaarverslag 2014 3
Cernaton en Jankafalva, Carei en Salacea. Ook hier vinden veel gevraagde goederen hun weg naar mensen die het goed gebruiken kunnen. De door ons gekochte wasmachines voor het ziekenhuis werken naar behoren , nu wordt ons gevraagd om OK kleding en –lakens. Direkt na deze reis gaan we dan ook naar Apeldoorn om deze goederen te bemachtigen. In mei laden we opnieuw een trailer vol voor Guztav Fodor in Debrecen,
We hebben heel veel meubels , bedden en aanverwante goederen. Het mooie voor ons is dat de ontvangende organisatie het transport betaald. Ook gaat team Teunissen/Kroese op weg naar Slowakije en naar Tizatelek in Hongarije om daar voor de afd. Wierden goederen te brengen. Ze wilden niet zo ver, en hadden dus wat tijd over om rond te kijken. Eind mei dan het tweede deeltransport voor Holten naar Ozd. Deze keer gaat er een trailer voor ons rijden naar Carei met Jan Boerman aan het stuur.Eerst  naar Ozd en dan snel door naar Carei waar Fransz en Katerina hem opwachten om snel te lossen zodat ze tijd hebben voor en gezellige zondag.
In juni ging Team Velten naar Turkeve in Hongarije(ook een adres van Wierden)en naar Carei. Ook zij wilden graag wat vrije tijd doorbrengen in de omgeving.
Daarna is het een tijdje heel rustig voor de sjouwers en transporteurs van onze afdeling want Wierden gaat ook weer op weg naar Oekraine e.o.
We houden onze jaarlijkse collecte in Enter,maar ook in Wierden is men met deze activiteit behoorlijk druk, het vergt veel van bestuur en collectanten maar de opbrengst stemt tot tevredenheid.
In September weer een trailer kunnen laden voor Debrecen met kleuterschool spullen en opnieuw veel meubilair. Want in de tussenliggende periode zitten we niet echt stil, er mochten enkele huizen worden leeg gehaald met prachtige meubels, bedden,enzovoort.  Ook word er een begin gemaakt met het opknappen van de sorteerruimte. Er moest een nieuwe stroomaansluiting gemaakt worden, daarnaast is het plafond geïsoleerd en is er nieuwe verwarming aangeschaft en door eigen mensen geïnstaleerd.
Doordat er een team uit Wierden uitvalt wegens ziekte,geeft dat Henk en Herman weer de kans om nog maar weer eens een ritje te maken naar Carei.
jaarverslag 2014 4
We hebben in de afgelopen weken een partij bedden gekocht in Apeldoorn ,daarvan gaan er drie in de aanhanger met nog wat goederen meer voor het ziekenhuis als ook voor Santa Anna, het psygiatrisch ziekenhuis.We hebben een mooie hoeveelheid medicijnen en incontinentie materiaal gekregen die mooi mee kan.
Pas in de herfstvakantie gaan Dick en Tiny voor ons op pad naar Zerind en Carei e.o.
Ook zij nemen bedden mee , en ander medische apparatuur die we in Apeldoorn op de kop hebben getikt. Ook voor Zerind nemen we kleding, bedden en fietsen mee. De rest van de ruimte is voor medicamenten en aanverwante zaken.
Hoewel we het hele jaar proberen om conserven te bemachtigen is dat niet gelukt. Dat neemt niet weg dat met het laatste transport van onze afdeling er nog zo’n 1000kg voedingsmiddelen en zeep, ontvangen na de Dankdag viering in de Gereformeerde Kerk van Rijssen, op weg gaat naar Carei. Team Broeze/Schreurs neemt deze rit voor hun rekening en gaan ook langs andere adressen om namens ons Kerstgratificaties te brengen.
Om dat we niet willen blijven zitten met meubilair in onze opslagcontainers benaderen we Guztav nog maar eens , wil je nog wel een trailer vol mooi meubilair en kasten? Hij is net als wij enigszins verbaasd dat we alweer een trailer vol hebben. Ook nu veel kleding (ook uit Wierden)en speelgoed. Dat alles is meer dan welkom.
Gelukkig voor ons, want zo houden we bijna lege containers over om door de winter te gaan.
We kunnen dan nog weer een keer de boel opschonen en met een volle vracht afval naar de gemeente werf om dat af te voeren.
Dan is het December en kunnen we terug kijken op een mooi jaar waarin we weer iets hebben kunnen doen aan de noden van onze medemens in Oost Europa. Als afsluitende rit voor dit jaar gaan we nog even naar Haarlem ,weer een lading nieuwe kleding halen. Het gaat direct in de opslag tot we komend voorjaar weer naar Carei gaan.
We beseffen maar al te goed dat we dat niet alleen kunnen en zeggen een ieder die ons daarbij geholpen heeft dan ook hartelijk dank voor hun inspanning.  We hebben dat ook dit jaar gedaan vergezeld van een flesje in een zakje. Deze geste konden we doen door de welwillende medewerking van de lokale slijter.
Wat u mist in de opsomming van activiteiten zijn de maandelijkse bestuursvergaderingen maar dat is voor u als lezer niet interessant denk ik.
 
Rest mij u te danken voor uw aller hulp op welke wijze dan ook, maar bovenal dank aan God die ons kracht en gezondheid heeft gegeven om dit mooie werk te kunnen en hopelijk te blijven doen.
Aan het eind van dit verslag wens ik u allen veel heil en zegen toe in dit nieuwe jaar en hoop u te kunnen begroeten bij een van onze activiteiten in 2015
Met vriendelijke groet,
(c)Dick Bosch, Stichting Oost Europa afd. Enter-Rijssen