Carei

Sichting “Fundatia non Profit “ C & E « (Caritas & Enter) te Carei
Kledingwinkel opgericht 31 Mei 1993 , adres Str.Somes.nr 14 CAREI ,Jud.Satu Mare.
Opp. 48 m2 , momenteel werkzaam 3 meisjes .
Van de opbrengst wordt huur, elektra en loon betaald. Wat overblijft komt ten goede aan
diverse projecten, cq geneesmiddelen en voedsel
Contactpersonen in Carei: Szasz Katherina en Franz
Str.Nicolai Yorga 23 , 3825 CAREI Jud.Satu Mare, Romania.
Tel.thuis : 0040 361407710/   0040741524190
Bij Caritas waar Katherina werkt : 0040-361-865701

 

INSTELLINGEN IN CAREI :

Bejaardentehuis Carei: Centrul De Ingryire Si Asitenta Carei
Adres : Str.Alexandru Vlahuta nr.1
Vroeger directeur , nu Locatie manager: Alex Kalamet pensioen.
Sedert 1994 heeft onze Stichting kontakt
In 1975 begonnen met bouw, in 1987 gereed !
Momenteel nog 130 bejaarden. (i.v.m. E U regels bijnageen opname meer mogelijk.)
Een particuliere stichting in Zwolle o.l.v. Geert Kluvers doet de laatste jaren veel in  het bejaardentehuis en werkt nauw samen met onze stichting afd.Enter.
Door onze Stichting wordt veel kleding, incontinentie materiaal en voedselgebracht. Ook een tandarts-stoel en vele bedden ,dekens, lakens en slopen.

 

Grote ziekenhuis Carei: Spilalul Municipal Carei
Adres: B.dul 25 Octombrie nr.9
Vanaf 1993 regelmatig kontakt. Begin van contact is in 1993 gelegd met Directrice Florica Pop, (echtgenote van Miljan Pop)
Men was reeds in 1990 begonnen met de bouw van dit grote ziekenhuis, waarvan nu 1 vleugel in gebruik is De rechtervleugel is nu bijna gereed .
Hier komen straks de afdelingen Fysiotherapie, Podologie, een Fitness-ruimte, div. instructielokalen.
Ook de nieuwe keuken is inmiddels gereed en in gebruik genomen.
Een nieuw mortuarium  zal in een tegenoverliggend gebouw komen.
komt  in febr.2010 gereed.
Door de Stichting zijn in de loop der jaren vele hulpgoederen gestuurd zoals, beddengoed,voedsel,
kleding voor personeel, apparatuur voor diverse afdelingen
o.a. ECG.apparaat, geneesmiddelen.

 

Kinderziekenhuis Carei (Spitalul Municipal CAREI – Sectia Pediatrie)
Adres: B.dul 25 Octombrie Carei (afdeling in grote ziekenhuis)
Afdelings-arts: Dr.Lovasz Andras
Kontakten vanaf 1993. Door onze Stichting veel hulpgoederen
geleverd: o.a. couveuse, donsbedden, lakens, slopen, kussen, stellingen, geneesmiddelen,
incontinentiemateriaal, beademingsapparaat. Etc.

 

Gaarkeuken Carei : Cantina Sociala Carei
Adres: Str.Stefan Vonhaz nr. 22
Leidinggevende : Katalin Reitler
Kontakten vanaf 1996
Elke 3 maanden komen hier plm. 60 gezinnen wisselend   hun warme maaltijd halen.
Door de Stichting wordt hier hulp geboden d.m.v. geld en levensmiddelen.de burgelijke gemeente kampt met geldgebrek.

 

Weeshuis Carei “Lacrimioara”
Adres: Str.Petöfi Sandor nr. 76
Directrice: Orosz Katalin
Contact vanaf begin 2007
Directrice: Mevr.Orasz Katalin
In 3 ploegendienst werken er 8 verpleegsters + zijzelf.
De verpleegsters krijgen hun loon via de stad Carei, zijzelf heeft alleen pensioengeld.
15 jonge kinderen verblijven hier in de leeftijd van 3 t/m 15 jaar.
Onze Stichting steunt haar met levensmiddelen, hulpgoederen zoals kleding en spelletjes.

 

Ref. kerk in Andrid
Kontakt : September 2007
Ds.Scaba Erdös en zijn vrouw Kinga.( Nu predikant in Capleni)
Dorp Andrid ligt +/- 28 km af van Carei.
80 tot 100 mensen bezoeken regelmatig de
kerkdienst. In  2008 hebben ze radiatoren van ons gekregen en enkele vaten met antivries.
Er is een vrouwenvereniging en er zijn enkele catechisanten.
Er zijn 15 kinderen onder de 12 jaar in zijn gemeente.

 

LYCEA EN BASIS-SCHOLEN

Lyceum Carei (Lyceul Theoric Carei)
Adres: Str.Ignisului nr.14
Direktor : Zsido Sandor
Kontakt vanaf 1998
37 leerkrachten, ruim 600 leerlingen.28 schoollokalen
Onderdirectrice: Sorina Macec
Basisschool nr 1 Carei (Scoala generale Cu Clasele I – VIII NR.1 Carei
Adres: Str.1 decembrie 1918 nr.37
Direktrice: Prof.Galea Maria
Kontakt vanaf 1995
Door de Stichting is hier veel schoolmeubilair geleverd, ook Tl-armaturen,
computers, schriften , potloden, gum, liniaal en landkaarten.
In totaal zijn er momenteel 35 lokalen met ruim 700 leerlingen.

 

Basisschool Vasile Lucaciu Carei
Adres: Str.Vasile Lucaciu nr. 16
Directrice : Prof.Tosa Viorica
Contact vanaf 2001
Met deze school heeft onze Stichting alleen contact via onze Stichting C & E.
Ook hier is schoolmeubilair gebracht , tevens toiletpotten, wasbakken en lesmateriaal.

 

Basisschool nr. 3 Carei : Scoala Generala Cu Clasele I – VIII. Nr. 3 Carei
Adres: Str.Ignissului nr. 12
Directrice : Prof.Demeter Eva
Contact vanaf 2002
Via onze Stichting zijn ook in deze school veel schoolbanken en stoelen gebracht.
Door de “timmerploeg is jaren geleden het dak vernieuwd en de vloer geschuurd en gelakt
Eerder was er door dezelfde ploeg op de kleine sporthal, die er achter staat eveneens
een nieuw dakbedekking gelegd en tevens de vloer geheel vernieuwd
Basisschool Piscolt : (Scoala Generala Piscolt)
Directeur: Prof.Crainic Ioan  ( Overleden)
Contact vanaf 2002
Onze Stichting heeft deze school voorzien van goed gebruikt meubilair,
lesmateriaal, voedsel en ander benodigdheden.
Zijn vrouw Monica heeft zowel in Petresti als in Piscolt en Carei een kleine dokters-praktijk, terwijl
hun dochter en schoonzoon een tandartsen praktijk geopend hebben in Piscolt.

 

DIVERSEN SPORT:

Voetbalvereniging Victoria Carei : (senioren) Asiciatia Sportiva Victoria Carei
Contact vanaf 1998
Door onze Stichting zijn hier dikwijls voetbalshirts, voetbalschoenen en voetballen van
Enter Vooruit en SVZW Wierden geschonken.

 

Voetbalvereniging Victoria Carei (afdeling Jeugd)
Via Franz Szasz kwamen we in contact met enkele bestuursleden.
nl. Csaba Debreconii, Iosef Scheurle en Josef Pinter.
Deze heren hebben een groep jongeren van 6 t/m 13 jaar “geadopteerd” en zijn wekelijks bezig hen te trainen en te laten voetballen in competitieverband.
Deze kinderen dreigden “straatkinderen” te worden en daarom heeft de Stichting besloten hier te helpen.
In Mei 2007 is de “timmerploeg” naar Carei getogen, heeft een nieuw dak gelegd, geld geschonken voor deuren,
ramen en kozijnen. De nieuwe foto’s laten zien hoe goed ze bezig zijn.

 

REFORMATORISCHE KERKEN DIE REGELMATIG HULPGOEDEREN KRIJGEN:

Ref.kerk nr. 1 Carei: Parohia Reformata Nr. 1 Carei
Adres : Str.Rakoczi Ferenz nr. 20
Dominee : Tukacs Jozsef
Contact vanaf 1994

 

Ref.kerk nr. 2 Carei : Parohia Reformata Nr.2 Carei
Adres : Str.Ului nr. 4
Dominee : Tolnai Istvan
Contact van 1998

 

Ref.kerk Salacea : Parohia Reformata Salacea (Judetul Bihor)-
Dominee: ???????
Contact vanaf 1993
Deze gemeente wordt regelmatig bezocht en hier worden dikwijls hulpgoederen bezorgd.
Ook krijgen de kinderen van de kerk via C&E Carei kerstkadootjes

 

Ref.kerk Berveni : Parohia Reformata Berveni
Dominee: Paliy Kiss Zsigmond
Kontakt vanaf 1997
Vanuit Enter is er weinig contact meer, maar via C & E Carei wordt regelmatig hulp
verleend.Ook hier gaan kerstkadootjes naar toe

 

Ref.kerk Capleni : Parohia Reformata Capleni
Dominee: Scaba Erdos en zijn vrouw Kinga
Kontakt vanaf 1995
Met steun van 2 sponsoren, nl. Herman Nijhof en Bertus Heutink uit Wierden, was onze
Stichting in staat financiële hulp te bieden bij het afbouwen van de kerk in Capleni.
Jaren heeft het geduurd voordat we zover waren dat we in 2005 de kerk officieel konden openen
Ook is hier een orgel geschonken door ons en is er geld gegeven om de kerkbanken te laten maken.
Buiten staan 2 banken die bij de opening van de kerk door ons meegebracht en geplaatst zijn.
Bij de entree is een plaquette waarop de sponsoren , waaronder onze Stichting Oost Europa vermeld zijn.

 

Ref.kerk Hodod : Parohia Reformata Hodod
Dominee: Meszaros Arpad
Contact vanaf 1996
Reeds voor de Revolutie kwamen enkele leden van onze Stichting al in Hodod bij ds. Meszaros Arpad.
Brachten bijbels, liedboeken , catechisatiemateriaal ,voedsel
en kleding. Vanaf 1996 meer regelmatige hulpverlening via C & E Carei.

 

Ref.kerk Petresti : Parohia Reformata Petresti
Dominee: Tukacs Jozsef (uit Carei)
Contact vanaf 1996
Het kleine kerkje was jaren geleden zozeer verzakt, dat met onze hulp er een nieuwe
fundering is gelegd. In 2008 is door de stichting geld geschonken voor onderhoud.

 

Ref.kerk Poclusa de Barcau : Parohia Reformata Poclusa de Barcau
Dominee : niet bekend ,gemeente met andere samengevoegd.
Contact van 1989
De laatste jaren is er alleen kontakt via C & E CAREI

 

INCIDENTELE HULPVERLENING:

Alle onderstaande kerken vragen vaak om hulp en krijgen dit ook bij gelegenheid via onze Stichting Non Profit C & E in Carei in de vorm van Kleding, Dekens,
Meubilair, Toiletten, Wasbakken, Incontinentiemateriaal, Sportkleding enz.

 

Orth.kerk Carei : Parohia Ortodoxa Carei
Contact vanaf 1996
Miljan Pop is hier lid en doet veel voor deze kerk.
Verder loopt hulpverlening via C & E Carei.
CERNATON DE SUS : Asociatia Haromszékimara
Kontakt vanaf 1990.  Vele jaren is er contact geweest, maar de laatste jaren, vanaf 2004 is dit versterkt doordat er in Cernaton een klein weeshuis is opgezet.
Ongeveer 24 kinderen worden hier liefdevol opgevangen , krijgen een warme maaltijd en worden geholpen bij schoolopdrachten.
Hier helpen we met geld, kleding en allerhande andere spullen.

 

Ref.kerk Cernaton : Parohia Reformata Cernaton
Adres: Pastorie Huisnr.1066
Contact vanaf 1990
Dominee: Scöcs
Er is een goed contact tussen het echtpaar Scöcs en de fam. Szasz in Carei
Via C & E wordt dus hier ook op velerlei wijze hulp verleend.
Ook wordt Cernaton de Sus dikwijls bezocht door een team van onze Stichting.

Naast de plaats Carei (zie afd.Enter ) is er kontakt met o.a.

 

Bicfalau.

Hier bieden wij hulp bij een agrarisch project d.m.v. brengen van een combine en een melkmachine, terwijl we de plaatselijke predikant helpen met het renoveren van de pastorie. Tevens zijn er goede contacten met het ziekenhuis) 5 km verderop, waar we matrassen, bedden, dekens, orthopedisch schoeisel, en andere ziekenhuismaterialen afgeven.