Stichting Oost-Europa Enter/Rijssen/Wierden is in de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw opgericht met het doel hulp te verlenen aan de vroegere Oostbloklanden.

  
De stichting verleent hulp op bijbelse grondslag en het voorziet in de materiële behoeften van de inwoners van enkele landen in het voormalige Oostblok dat destijds onder het communistische regime viel. De stichting heeft een eigen bestelauto met aanhanger ter beschikking waarmee vrijwilligers met grote regelmaat humanitaire transporten uitvoeren. De stichting draait volledig op giften van leden van de aangesloten kerkgenootschappen en sponsoren. Wilt u ons ook financieel ondersteunen dan kunt u een bedrag overmaken naar één van onderstaande bankrekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank. De stichting staat bij de belastingdienst als ANBI geregistreerd.

     

Bankrekeningnummer afdeling Wierden: NL11ABNA0594711630
Bankrekeningnummer afdeling Enter-Rijssen: NL43RABO0114310580

 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41031276.
Het fiscale nummer luidt: 8021.36.965.