Naam: Sichting Oost-Europa Enter/Rijssen/Wierden

KVK: 41031276.
RSIN/Fiscaalnummer: 802136965

Contactgegevens
Stichting Oost Europa
Enter-Rijssen-Wierden

Specreyse 7
7471 TH Goor
tel.: 06 28525390
secretarisenter-rijssen@stichtingoosteuropa.nl

Contact
Doelstelling

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de akte van oprichting en is gewijzigd in de akte van statutenwijziging d.d. 4 juli 2022. De doelstelling luidt als volgt:

De Stichting heeft ten doel het verlenen van diaconale hulp en het voorzien in de materiële behoeften van de inwoners van de landen in Oost-Europa, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn.

Beleidsplan

Het beleidsplan is hier te downloaden.

Bestuurders

Bekijk voor een overzicht van de bestuurders bij onze mensen.

Beloningsbeleid

Bestuurders en de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.

Actueel verslag activiteiten

Zie meest recente jaarverslag.