Overzicht gegevens Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden t.b.v. belastingdienst, regelgeving ANBI.
 
Naam: Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden
RSIN/Fiscaalnummer: 802136965
Contactgegevens:           Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden
                                     Specreyse 7
                                     7471 TH Goor
                                     tel.: 06 28525390
                                     e-mail: secretarisenter-rijssen@stichtingoosteuropa.nl
 
Beleidsplan
Het beleid van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden wordt door het bestuur vastgesteld. Zij doet dat door middel van maandelijkse vergaderingen met uitzondering van de maand augustus.
 
Beloningsbeleid
De vrijwilligers van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden (alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd.
 
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden is vastgelegd in een akte van oprichting en luidt als volgt:
De stichting verleent hulp op Bijbelse grondslag en het voorziet in de materiële behoeften van de inwoners van de landen in het voormalige Oostblok, dat destijds onder het communistische regime viel. De stichting heeft een eigen bestelauto met gesloten aanhanger ter beschikking waarmee met grote regelmaat wordt gereisd naar enkele landen in oost Europa. De stichting draait volledig op giften van leden van de aangesloten kerkgenootschappen en sponsoren.
 
Financieel
Voor jaarverslagen en jaarrekeningen zie onder FINANCIEEL op deze website.

 

Bestuurssamenstelling: 

Naam Functie Adres Postcode- Plaats Telefoon  

 

           
M.J. Elkerbout-Putzes Voorzitter De Roerdomp 9 7671 WL Vriezenveen 0546-561050  
J. Pluimers Secretaris Specreyse 7 7471 TH Goor 0628525390 secretarisenter-rijssen @stichtingoosteuropa.nl
A.J. Draaijer Penningmeester Trompstraat 32 7461 GC Rijssen 0620069338  
D. Bosch Lid De Hillebrandink 7 7462 LP Rijssen 0641222418  
J.H. v/d Riet Lid Voormors 63 7468 HH Enter 0547-383305  
H. ten Brinke  Lid Rijssenseweg 9 7468 AA Enter 0547-383524  
          .
H.P. Tukker Lid Het Loo 4 7641 SB Wierden 0615153773  
J.M.H. Maneschijn- Prumers Lid Lanckerweg 13 7645 AT Hoge Hexel 0546-575997  
E.D. Wetering Lid Het Loo 26 7641 SB Wierden 0640029394  
K. Timmerman Lid Kastanjelaan 5 7642 GD Wierden 0630224050