Overzicht gegevens Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden t.b.v. belastingdienst, regelgeving ANBI.
 
Naam: Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden
RSIN/Fiscaalnummer: 802136965
Contactgegevens:           Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden
                                     Specreyse 7
                                     7471 TH Goor
                                     0547-276549
                                     e-mail: secretarisenter-rijssen@stichtingoosteuropa.nl
 
Beleidsplan
Het beleid van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden wordt door het bestuur vastgesteld. Zij doet dat door middel van maandelijkse vergaderingen met uitzondering van de maand augustus.
 
Beloningsbeleid
De vrijwilligers van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden (alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd.
 
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden is vastgelegd in een akte van oprichting en luidt als volgt:
De stichting verleent hulp op Bijbelse grondslag en het voorziet in de materiële behoeften van de inwoners van de landen in het voormalige Oostblok, dat destijds onder het communistische regime viel. De stichting heeft een eigen bestelauto met gesloten aanhanger ter beschikking waarmee met grote regelmaat wordt gereisd naar enkele landen in oost Europa. De stichting draait volledig op giften van leden van de aangesloten kerkgenootschappen en sponsoren.
 
Financieel
Voor jaarverslagen en jaarrekeningen zie onder FINANCIEEL op deze website.

 

Bestuurssamenstelling: 

Naam Functie Adres Postcode- Plaats Telefoon  

 

Afdeling Enter-Rijssen          
A.J. Draaijer Voorzitter/ penningmeester Trompstraat 32 7461 GC Rijssen o6-20069338  voorzitterenter-rijssen @stichtingoosteuropa.nl
J. Pluimers Secretaris Specreyse 7 7471 TH Goor 0547-276549 secretarisenter-rijssen @stichtingoosteuropa.nl
Vacature Penningmeester        
D. Bosch Projectleider De Hillebrandink 7 7462 LP Rijssen 06-41222418 dickbosch1954@gmail.com
J.H. v/d Riet Technische dienst Voormors 63 7468 HH Enter 0547-383305 henkvanderiet@telfort.nl
H. ten Brinke  Lid Rijssenseweg 9 7468 AA Enter 0547-383524 tenbrinkejannie@live.nl
Afdeling Wierden         .
M.J. Elkerbout-Putzes Voorzitter De Roerdomp 9 7671 WL Vriezenveen 0546-561050 elkvveen@gmail.com
J.M.H. Maneschijn- Prumers Secretaris Lanckerweg 13 7645 AT Hoge Hexel 0546-575997 karinmaneschijn@caiway.nl
H.P. Tukker Penningmeester Het Loo 4 7641 SB Wierden   dicktukker52@gmail.com
           
H. Wolters Lid Hooiland 70 7641 HV Wierden 0546-577781  henkwolters@gmail.com 
D.G. Huisken Lid Jalinkstraat 35  7642 BA Wierden  06-21852080  rianhuisken@hotmail.com 
G. Schipper Lid Hof van Bissinghe 41  7641 DB Wierden  06-14969547 gerardschipper@hotmail.com