Onze mensen

Onze mensen

De inzet van mensen is van groot belang voor de stichting. Zonder vrijwilligers zou niets gedaan kunnen worden. De vrijwilligers worden op verschillende plekken ingezet. Een belangrijke plek is het bestuur van de stichting.

Bestuur

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers uit Enter, Rijssen en Wierden. Daarnaast hebben de commissies Enter/Rijssen en Wierden een lokaal bestuur. De zaken van de stichting worden besproken in het stichtingsbestuur, lokale zaken in de commissiebesturen.

Naast de vrijwilligers die een bestuurlijke functie hebben, kent de stichting nog veel andere vrijwilligers.

  • Reizigers. Ieder jaar gaan groepen van 3 à 4 personen naar de projectplaatsen in Hongarije, Roemenië en Oekraïne.
  • Inzamelaars. Zij nemen de goederen aan bij de inbreng van goederen. Zij helpen ook bij inpakken van de goederen in het busje met aanhanger en vrachtwagens bij grote transporten.
  • Depothouder. De commissie Wierden heeft een depothouder. Hij beheert het depot in Wierden en adviseert bij de inname, opslag en uitgifte van de goederen.
  • Sorteerders. De ingebrachte kleding wordt door een groep vrijwilligers (vrouwen en mannen) gesorteerd en in dozen verpakt.
  • Collectanten. Ieder jaar collecteren circa 100 personen huis aan huis in Wierden
  • De commissies hebben ieder een projectleiders. Zij stemmen het aantal reizen en de mee te nemen goederen met elkaar af.

Mocht u interesse hebben als vrijwilliger bij de stichting, dan kunt u contact opnemen met één van
de bestuursleden

Enter-Rijssen

Wierden