Onderstaand volgt een opsomming van de actuele projecten van afdeling Wierden (oktober 2021).

 

Bölcske: Református Egyhá
Kerk met bijgebouw (little house) voor protestant en katholiek. Per dag 2 á 3 lessen. Kindergarten ook gemengd.
Verzorgingshuis: Szent Andra’s Ottwou, Bölcske 7025. Andras-pusztue 1.
Tel.: 06 75 335 068. Naam: Gùrvùn Gyórgyné Jönöver.
Het geheel wordt gebruikt voor conferentie en uiteraard kerkdiensten. De dominee heeft contacten met nabijgelegen tehuis voor geestelijk gehandicapten, demente bejaarden e.d.. 9 Personeelsleden verzorgen ca. 72 patiënten.

Gelénes: Református Egyházközség Lelkészi Hivatala
Kerk met ca. 550 leden waarvan 58 kinderen. In het dorp zijn momenteel circa 200 zigeuners, waarvan er 40 bij de kerk horen. De vrouwen verzorgen de ouderen in de gemeente.

Györtelek:
Kerk 1000 personen waarvan 50 in de kerk, gemeenschappelijk centrum. Tevens tehuis voor alcoholisten en drugsverslaafden.

Hidas: Reformirte gemeinde:
Kerk met 367 gemeenteleden. Onder de kerk vallen ook een zondagsschool, Catechese club en bejaardenhuis. Kerk en opvanghuis in een dorp van 2500 inwoners. Kindergarten.

Kisvarda:
Magyarorszàgi Evangélium Testvérközössèg. Hongaars Evangelisch Broeder Vereniging. Missie ongeveer 50 families in 5 dorpjes in de omgeving van Kisvarda.
Dominee en Laszlo werken veel samen om goederen te verdelen onder de arme bevolking.

Lònya:
Bejaardentehuis / centrum en kerk met 400 leden. Er verblijven 20 personen in het tehuis waarvan 6 mannen en 14 vrouwen. Lònya bestaat uit 2 plaatsen, KIS-Lònya en /NAGY-Lònya.

Lóvópetri en Nyirlövő:
Lóvópetri telt 600 inwoners, waarvan 90 gereformeerd en de rest katholiek zijn. Er zijn veel werklozen, de jongeren zoeken de stad op voor werk.
Nyirlövő telt 500 inwoners, met 150 gereformeerden en anderen zijn katholiek. Ook hier zijn veel werklozen.

Nagyrosvágy en Kisroszvágy:
Nagyrosvágy heeft een kerk met 140 leden en een school. Alle opgroeiende jeugd verlaat het dorp in verband met hoge werkloosheid.
Kisroszvágy heeft een kerk met 50 ingeschreven leden die de kerk regelmatig bezoeken.

Nyiri:
Pastorie met een jeugdcentrum en een winterkerk. De dominee gaat voor in drie dorpen.

Tiszakerecseny:
Stichting opgericht en van de Hongaarse overheid subsidie ontvangen voor de aanschaf van ca. 8 computers. Hierop wordt les gegeven aan dorpelingen in een leslokaal van de vroegere Christelijke school.
Museum en Jeugdhuis.

Tiszanagyfalu:
Dit dorp telt 580 personen. De predikant moet 2 keer per zondag preken. Ook geeft de predikant bijbelonderwijs op de lokale school.

Tiszaszalka:
Dit project omvat een hervormde kerk met ca. 230 families. Veel gemeenteleden zijn gepensioneerd. Er staat ook een bejaardencentrum met ca. 20 mensen.

Túrkeve:
Túrkeve heeft een grote kerk met 1800 zitplaatsen en 300 gemeenteleden. Er is een basisschool met 217 leerlingen. Een plaatsje met 600 inwoners hoort bij deze predikant. Ook is er een bejaardentehuis. Het bejaardentehuis telt 50 personen en de directeur is een actief kerklid. Heeft hulp gehad voor de aanschaf en het onderhoud van een bus uit Oosterwolde. Verder is er een jeugdhuis (van de plaatselijke gemeente) en een bejaardencentrum. De armoede neemt hier snel toe.

Zsurk:
Het project richt zich op de kerk en kleuterschool.