Jaarrekening 2019

 

  St. Oost Europa Enter/Rijssen/Wierden
  Financiële verantwoording 2019

Inkomsten Enter Wierden Totaal   Uitgaven Enter Wierden Totaal
Beginsaldi bij banken  22.246 19.516 41.762   Kosten auto 1.339 3.229 4.568
Giften 2.961    21.066 24.027   Verzekeringen 3.116 0 3.116
Subsidie Gem. Wierden 570 0 570   Reis/transport 1.711 1.800 3.511
Kerk- en Jaarcollectes 6.260 13.840 20.100   Beheerkosten 2.084 841 2.925
Schoenendoosactie 0 1.731 1.731   Kosten gebouw 406 1.065 1.471
Interne verrekening 26.831 -26.831 0   Projecten/don. 3.450 3.580 7.030
Rente 1 0 1   Materialen 180 2.156 2.336
Diversen 375 0 375   Bankkosten 212 163 375
          Bestelauto 36.433 0 36.433
          Eindsaldi 10.313 16.488 26.801
   Totalen 59.244 29.322 88.566      Totalen 59.244 29.322 88.566