Jaarrekening 2018

                  

                                                                   Financiële verantwoording 2018

(bedragen in hele Euro’s)

 Inkomsten  Enter  Wierden  Totaal     Uitgaven   Enter Wierden  Totaal
 Beginsaldi bij banken   18.705  18.117  36.822    Kosten bestelauto    1.286    1.286
 Giften  3.914  7.706  11.620    Verzekering/motorbelast 1.662   1.662
 Subsidie gem.Wierden  570   570    Reis/transportenkosten 2.930 4.754 7.684
 Kerk- en Jaarcollectes 8.260 7.171 15.431    Beheerkosten 1.535 478 2.013
 Schoenendoosactie   325 325    Kosten gebouwen 120 7.296 7.416
 Interne verrekening 2.353 -2.353 0    Projecten/donaties 4.200 4.570 8.770
 Rente 3 0 3    Inkoop materiaal 2.741 550 3.291
 Bestelauto opbrengst     3.143      3.143    Bankkosten      228  162 390
 Bijdrage kosten gebouw           0       6.360    6.360          
           Eindsaldi bij banken 22.246 19.516 41.762
                 
 Totalen  36.948 37.326 74.274    Totalen 36.948 37.326 74.274