Jaarverslag 2016

                           

 

Het jaar 2016 begint voor onze stichting met de januari-vergadering. Deze keer op een andere locatie (ons Centrum) en in een andere hoedanigheid omdat we willen nadenken of we door moeten gaan met de huidige manier van hulpverlening.

De conclusie aan het eind van deze vergadering is dat we de huidige werkwijze blijven hanteren maar de vinger aan de pols moeten houden met betrekking tot de ontwikkelingen in de komende jaren, zowel op hulpverleningsgebied als ook voor wat betreft de samenstelling van ons bestuur. We worden er met elkaar immers niet jonger op!

Begin januari naar Enschede om kantoormeubilair te halen dat te zijner tijd wordt verdeeld over Carei en Debrecen.

We krijgen veel ongesorteerde kleding, meer dan we zelf nodig hebben. De kledingbanken van Rijssen en Goor kunnen we daardoor op hun verzoek van kleding voorzien. Van hen ontvangen wij een partij schoenen die we op onze beurt goed kunnen gebruiken.

Eind januari gaan we laden voor Gusztav Fodor (Debrecen (Hongarije): school- en kantoormeubelen, huisraad alsmede veel on- en gesorteerde kleding. Een hele trailer vol. Gustav voorziet met zijn stichting scholen, gezinnen alsook kansarmen in de regio van veel benodigde goederen.  

We mogen een appartement in Wierden leeghalen: een mooie hoeveelheid bruikbare goederen is het resultaat. Verder halen we veel kleding en buitenspeelgoed uit Hengelo.

Daarna opnieuw naar Enschede voor nog weer een lading kantoormeubilair.

Begin maart gaat team Jan van de Riet op pad naar Carei, Zerind en Cernaton de Sus. Voor deze bestemmingen levert afdeling Wierden ook goederen aan: o.a. een wasmachine en een droger mee voor Carei. Zelf hebben ze ook diverse zaken verzameld waaronder muziekinstrumenten en fietsen maar ook kleding voor Zerind en Cernaton.

Team van de Riet kwam met minder mooie berichten terug uit Zerind. Elisabeth, de vrouw van Denes Joszef, is opnieuw ziek. 4 Jaar geleden waren er ook kwaadaardige cellen in de buik gevonden en nu opnieuw. Ze zal behandeld worden in Nyíregyháza. Bidden en afwachten, zo zegt Joszef.

Dan hebben we genoeg in opslag om Gusztav te vragen opnieuw een trailer te sturen en op 16 maart wordt deze door vele vrijwilligers geladen. Tijdens het laden kan er van alles gebeuren. Een ongelukje met een vrijwilliger. Hij krijgt een bedbodem tegen z’n hoofd en moet naar de huisartsenpost om enkele hechtingen te laten zetten. Zijn oog is blauw en hij moet door z’n vrouw worden opgehaald.

Intussen is onze opslagruimte in Enter ook vol en vragen we Andre Tijhof met ons de vrachtwagen te vullen en de inhoud bij Ten Brinke in Rijssen in een container op te slaan. Dat lukt met hulp van enkele vrijwilligers.

Dan komt team Maneschijn de bus vullen met diverse goederen die ze zelf verzameld hebben maar tijdelijk bij ons opgeslagen. Daarvan blijft voor het volgende team ongeveer 1 m3 met droge voedingsmiddelen voor Cernaton de Sus staan en ongeveer 3 m3 nieuwe werkkleding ter verdeling onder onze projecten.

Op de avond van Witte Donderdag, 24 maart, worden we opgeschrikt door het plotseling overlijden van de moeder van Katherina Szasz in Carei. Ze was niet alleen geliefd bij haar kinderen en kleinkinderen maar ook bij allen die haar de afgelopen 25 jaar mochten bezoeken. Velen van ons hebben in al die jaren van haar kook- en bakkunsten genoten. Een hartaanval is haar fataal geworden. Vanwege de Paasdagen en het gebruik ter plaatse, is ze op Stille Zaterdag begraven. Dat zij moge rusten in vrede.

Medio april halen we een keuken uit Enter en ook mogen we zowel in Enter als in Nijverdal een woning leeghalen met goederen die onze doelgroep goed gebruiken kan.

Net nadat we besloten hebben om een Hongaarse transporteur te benaderen om voor ons goederen naar Carei te brengen komt de firma Leverink met een aanbod om alsnog per direct voor ons een transport te doen. Op het allerlaatste moment kan dat transport echter niet doorgaan en beslissen we dan met een Hongaarse transporteur de goederen naar Carei te vervoeren. Op woensdag 25 mei laden en drie dagen later mag Fransz in Carei er alles weer uit halen.

Tijdens de bestuursvergadering van juni treedt onze penningmeester Wim Morel terug. Gaande de zoektocht naar een nieuwe penningmeester blijft hij trouw de activiteiten voortzetten maar zal geen bestuursvergaderingen meer bijwonen.

We gaan begin juni naar Haarlem om een mooie vracht nieuwe kleding op te halen. Daarna richten we ons op de jaarcollecte, begin juli.

Een enigszins teleurstellende collecte-opbrengst weerhoudt ons echter niet om door te gaan met ons werk. Want in Carei zitten ze met hetzelfde probleem: geen geld maar wel veel vragen om hulp. Hun credo is “help ons helpen!”. Dat moeten wij dan maar overnemen om dit ook hier nog duidelijker kenbaar te maken.

Drie dagen voor de grote schoolvakantie gaan we naar de basisschool “De Regenboog” in Vriezenveen. Daar zitten 2 volle containers meubilair die we zo snel mogelijk zullen doorgeven naar de plek waar het hard nodig is.

Dan gaat ons bestuurslid Henk van de Riet toch naar Carei en Slowakije omdat de bus voorlopig stil staat. Samen met Annie maakt hij een mooie reis.

Op 10 augustus neemt de afdeling Wierden de bus mee. In de vakantie worden we gebeld en blij gemaakt met een partij uit Wierden: dekbedden, lakens, sportkleding, aanbieding van warmhoudkasten uit huize Maranatha in Rijssen en nog meer schoolmeubilair. Er is dus genoeg te doen als we eind augustus weer beginnen.

We regelen alvast een trailer voor 21 september en gaan kijken wat we voor de komende transporten nodig hebben.

Dan gaat ook team Teunissen/Kroeze op pad naar Gemerske Horka en 2 adressen van Wierden. Terwijl het team op pad is wordt er een keuken gebracht speciaal voor Gemerske Horka. Die moet dan nog maar even blijven staan.

Net voor de herfstvakantie gaat het volgende team op weg naar Hongarije en Roemenie. Veel adressen deze keer. Hayduszoboszlo, Zerind, Cernaton de Sus, Carei, Jankafalva, Adoni, Salacea en Apagy staan op de rol. De bus en aanhanger afgeladen vol.

De teams volgen elkaar in rap tempo op. Direct aansluitend gaat team Vrijen ook naar Hongarije en Roemenië. Opnieuw staan Totvasony in Hongarije en Carei en Cernaton op de rol alsmede Slatina en nog een aantal adressen.

Omdat team Broeze onverwacht moet afhaken staat de Dankdag Aktie te trillen. In Carei werd er in oktober al op gewezen dat deze actie, waarbij er levensmiddelen worden ingezameld, erg welkom is. Een extraatje voor veel mensen. Hoe zal dat gaan? Er zijn contacten gelegd met collega-organisaties om te informeren naar transportmogelijkheden.

Daarnaast is er weer zoveel in onze opslag om een trailer naar Debrecen te verzenden. Op 9 november vond dat plaats. Opnieuw en trailer stampvol en dankbare berichten als 3 dagen later alles weer is uitgeladen. Hulde aan onze vrijwilligers die het toch elke keer maar weer even doen.

We prijzen ons gelukkig als toch een team gevormd kan worden door Jan Pluimers om de Dankdag goederen naar Carei te brengen. We doen er een mooie lading dekbedden bij en de keuken, die voor Gemerske Horka nog in de opslag staat, kan nu ook mooi mee. Hier doen we kleding en huishoudelijke goederen bij. Zo maken we een heleboel mensen weer blij vlak voor het einde van het jaar. Want dit team mag in Carei ook de financiële donaties voor diverse projecten achterlaten. Ondanks kleine problemen met de bus een geslaagde missie voor het team en onze stichting om zo het jaar mooi af te sluiten.

We mochten als afd. Enter –Rijssen dit jaar 28 transporten/deelleveringen organiseren. Hierdoor werden we in staat gesteld om veel mensen en organisaties te helpen.

Ter afsluiting van het jaar konden we met dank aan Rosink’s Slijterij uit Enter de vrijwilligers, die altijd helpen bij het vele sjouwwerk, bedanken voor hun tomeloze inzet. En de sorteerdames hebben we door middel van een kleine attentie laten weten hoe belangrijk zij zijn voor ons werk.

 

Het bestuur Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden, afdeling Enter, bestond in 2016 uit:

A.J. Draaijer, Rijssen, voorzitter

J.Pluimers, Goor, secretaris

W.J.P. Morel, penningmeester

H.J. v.d. Riet, technische dienst

J.Kamerling, transporten

H.ten Brinke, transport en opslag

D.Bosch, projectleider.

 

Het bestuur is u dankbaar voor uw bijdrage in het afgelopen jaar en hoopt ook in het nieuwe jaar weer een beroep op u te kunnen en te mogen doen.

Bovenal zijn we God dankbaar dat wij in de gelegenheid worden gesteld dit mooie werk te kunnen en te blijven doen.

 

©D. Bosch@17-01-07