Jaarverslag 2015

Het is een goede gewoonte om aan het eind van een jaar terug te kijken wat we zoal gedaan hebben voor onze doelgroep in Oost Europa.
Graag bieden we u dit beknopte verslag aan.

Het jaar 2015 is nog maar net begonnen en de goederen blijven binnenkomen. In de laatste week van 2014 werd er nog een woning in Wierden grotendeels leeggehaald. Kort daarna kwam het verzoek om een restant uit een woning in Deventer op te halen. Via een andere hulporganisatie krijgen we altijd al diverse goederen aangeboden die zij niet verkopen kunnen maar uitermate geschikt zijn voor de doelgroep van Gusztav Fodor. Ook nu een verzoek om te komen kijken of er iets van onze gading bij is. Een kast en een bed nemen we graag over.
In Wierden hebben we goederen die we uit Apeldoorn hadden meegebracht gesorteerd, in 4 porties verdeeld en meegenomen naar Rijssen.
Dan naar Almelo een kleine partij schoolmeubilair halen en de volgende dag komt er een mail om schoolmeubilair uit Heino te halen. Andre Tijhof gaat met de vrachtwagen mee om de goederen op te halen.
In Rijssen bergen we de boel snel in een container. Wim Morel krijgt een piano en een was-droog combinatie aangeboden. Nog diezelfde avond vinden we al een geschikt adres in Carei. De piano gaat samen met heel veel andere goederen in maart op transport met Manenschijn. Vanwege gezondheidsproblemen gaat het geplande gezamenlijke etentje met partners niet door, dat wordt doorgeschoven naar een beter moment. We bespreken nog wel of en hoe de geplande vrijwilligers avond doorgang zal vinden.
Via de moderne media komt er van alles op je pad, een tv kast incl. tv. Of wij die willen hebben? Natuurlijk want daar zijn altijd adressen voor. En een ziekenhuisbed, kun je die ook gebruiken? Jawel natuurlijk…kom maar halen. 2 hoog achter via een hele smalle trap zeulen we het gevaarte naar beneden, ouderwets maar prima. Het weegt toch snel zo’n 150 kg.
We gaan naar Vriezenveen om daar de koeken uit de opslag te halen die daar sinds half december netjes voor ons bewaard werden omdat onze opslag niet toereikend is.
Ondertussen komt het eerste team al polshoogte nemen welke goederen zij, naast hun eigen spullen, voor ons kunnen meenemen naar Cernaton en Carei. Dat wordt een hele waslijst… Ook voor andere partijen worden nl. goederen meegenomen
Mensen komen van alles bij ons aan de deur brengen als ze eenmaal weten dat je naar Oost Europa allerhande goede spullen brengt. Dan wil men het graag brengen om het een goed tweede leven te geven.
Uit Hulshorst wordt een buslading gedragen kleding gehaald die daar ter plaatse is verzameld.
In de voorjaar vakantie halen we her en der spullen bij elkaar voor het eerste grote transport en repareren we een containerdeur die het bij het laatste transport begeven had. Nu hebben we weer 16 containers en een trailer tot onze beschikking voor de opslag en dat is ook wel nodig voor de hoeveelheid en diversiteit aan goederen.
Voor je een trailer goed kunt volpakken moet je nogal wat verzamelen.
De biddag actie op de Enterse basisscholen had ook dit jaar een mooie opbrengst: 14 dozen met levensmiddelen en wasmiddelen werden er bij elkaar gebracht en de collecte opbrengst komt daar dan nog bij. Chapeau voor de Enterse jeugd!
Op 20 maart houden we de tweejaarlijkse vrijwilligers bijeenkomst. We doen dat in Reggesteyn Rijssen. Het bestuur heeft gezorgd voor een hapje en een drankje en de vrijwilligers zorgen zelf dat het gezellig wordt.
De voorzitter laat ons een presentatie van foto’s zien “de stichting door de 25 jaren heen”. Veel herkenbare mensen en situaties komen voorbij. Aan het eind hebben we via skype contact met Katerina en Fransz en ook zij staan even stil bij het feit dat we al meer dan 25 jaar hulp verlenen in/aan Carei. Dat was een mooi slot en een heel gezellig samenzijn .
Twee dagen later vertrekt het eerste transport van dit jaar voor onze afdeling. Een trailer én onze eigen combinatie maken een reis door Hongarije en Roemenië. Naar Tótvázsony, Carei, Samsud, Slatina en Cernaton de Sus. Daarin zit onder andere een piano voor Carei en Zaaizaad dat we hebben gekocht om de arme gezinnen in en om Carei zelf hun groente te laten verbouwen. Voor Cernaton de Sus schoolmeubilair en bouwmateriaal gekocht/gesponsord door st. Trebuie. Niet zoveel als we wel zouden willen maar we zijn blij dat dit toch allemaal weer gebracht mocht worden.
Dan gaan we naar Veendam, 80 setjes schoolmeubilair halen en nog 160 setjes in het vooruitzicht. Via via komt het bericht dat we uit Enschede veel kantoor meubilair kunnen krijgen We krijgen een complete uitdraai van alle verkrijgbare goederen die we eerst voorleggen in Carei om zodoende een goed beeld te krijgen wat men graag wil hebben.
Eerst gaan we echter laden voor Carei e.o. want 29 april gaat het volgende team op pad. Naast Carei (de beide ziekenhuizen) staan Adoni, Salacea en Jankafalva (opening Mortuarium) op de rol. Ook wordt er een bezoek gebracht aan Apagy in Hongarije.
Het team is net terug als we in mei opnieuw gaan laden voor Debrecen.
De afspraak was dat ze ‘s middags zouden komen maar om 9 uur s morgens kunnen we al beginnen, in de regen! We hebben de trailer redelijk snel vol met meubilair, kleding en diverse schoolmeubels.
Op vrijdagmorgen, twee dagen later, om 9 uur wordt de trailer al dankbaar uitgepakt in Debrecen.
De vrienden van Dorcas weten onze opslag telkens weer met goederen te vullen, zodat we regelmatig de voorraad moeten controleren. Zo brengen ze elektrische bedden en nachtkastjes uit Almelo mee maar ook via Jan Pluimers komen er goederen binnen.
Team Velten gaat afgeladen op pad, de hele lading bestemd voor Carei.
Ook gaan we naar Enschede om heel veel kantoormeubilair te halen.
Een team van 4 mannen en een vrachtwagen laden de goederen in Enschede en slaan het tijdelijk op in Rijssen. Omdat het zoveel is besluiten we Gusztav Fodor maar te bellen of hij nog een trailer kan hebben, graag zelfs en zo komt het dat we in Juni alweer gaan laden voor hem.
Voor de vakantie gaat team v.d. Sluys op weg en neemt voor de afd. Wierden het nodige mee voor Gelenes als ook voor Carei.
We werden opgeschrikt door het plotseling overlijden van onze vrijwilligster Alie de Wilde uit Enter. Ze heeft jarenlang samen met andere dames op maandag kleding gesorteerd in onze opslagruimte aan de Marcus Samuelstraat. We zullen haar nagedachtenis in ere houden.
Dan komt er een aanbod uit Zwaansdijk van 20 sets schoolmeubilair. Na de vakantie gelijk naar Haarlem om kleding te halen. Ook halen we een partij meubilair uit Westervoort dat t.z.t. zijn weg zal vinden naar Hongarije en Roemenië.
We gaan in september nog een tweede keer naar Enschede voor divers kantoormeubilair. Aansluitend wordt een trailer van Leverink geladen met goederen voor Carei (diverse goederen) en Cernaton de Sus (voornamelijk schoolmeubilair en kleding). Jan Boerman en Johan Leverink brengen de goederen voor ons ernaartoe. Daarna richten we ons op het verzoek vanuit Hongarije om een kerk in Ujszentgyörgy te helpen inrichten. Er worden diverse goederen gevraagd en we gaan kijken wat we hebben en wat we nog kunnen bemachtigen. Graag voor 10 november leveren…….
Maar eerst gaat team Kroese/Teunissen naar Slowakije-Gemerske Horka en naar Zursk in Hongarije en ook naar Carei. Ze plakken er een paar mooie dagen aan vast.

Dan gaat in de herfstvakantie het HuBoJa team weer op pad. Zerind en Carei met omliggende gemeenten Salacea, Jankafalva en Adoni staan op de rol. Ook wordt er een bezoek gebracht aan het Anna Home in Hayduszoboszlo in Hongarije.
Tijdens deze reis worden we opgeschrikt door het bericht dat Ds. Kozma Mihály van Apagy op 45-jarige leeftijd is overleden. In mei j.l. hadden we nog een goed gesprek met hem en duidde er niets op dat hij zo ziek was hoewel we wisten dat hij al 20 jaar vocht tegen kanker. Hoewel we graag naar Apagy wilden gaan werden we verzocht om een andere keer te komen in verband met de drukte die dit gebeuren met zich mee bracht. Dat deze fijne man moge rusten in vrede, we zullen zijn nagedachtenis in ere houden.

Dan gaan we op 28 Oktober laden voor het project van Gusztav Fodor. Een keukenblok, veel kantoormeubilair maar ook veel huishoudmeubels etc.. Het wordt een hele trailer vol. Er gaat ook veel ongesorteerde kleding mee. We hebben zo veel en te weinig dames om te sorteren. Ook10 matrassen voor een school in Oekraïne gaan mee.

Omdat we geconstateerd hebben dat er ongevraagd goederen gebracht, dan wel gehaald worden, hebben we gemeend de containers te moeten afsluiten zodat de goederen beter en gestructureerd opgeslagen kunnen worden. We gaan nog even naar Reggesteyn Nijverdal voor een partij meubilair en een tafeltennistafel. Spontaan komt daar een wasmachine en een droger bij.

Dan gaat Henk van de Riet met een team direct na Dankdag met een volle vracht opnieuw naar Carei. De levensmiddelen die door de leden van de Rijssense Ontmoetingskerk bijeen zijn gebracht, zo’n 1100 kg.
Tevens incontinentie materiaal en medicijnen gaan mee voor Carei.
Voor Gemerske Horka in Slowakije gaat er kleding, speelgoed en een beamer mee en voor Zsurk, een project van Wierden, huishoudelijk meubilair, een orgel en kleding.
Tegelijker tijd gaat er ook een vrachtwagen uit Rijssen naar Roemenië. De vracht is grotendeels bestemt voor een adres van de R.O.E.C. in Sft. George maar voor ons neemt de chauffeur een lading dekbedden voor Carei en een kistschraag voor Jankafalva mee.

Naast de bovenstaande opsomming van onze werkzaamheden een kleine optelsom van het aantal bezochte adresssen en het aantal verzonden kilo’s.
Aantal reizen door de afdeling Enter-Rijssen per eigen bus en trailer verzorgt: 9
Overige bezorging door derden per vrachtwagen: 5
Aantal bezochte ( eigen)adressen: 29
Hoeveelheid goederen en hun waarde: plm.35.000 kg. Met een waarde van ongeveer 18.750 euro.

In de bestuursvergadering van november stellen we een sluitende begroting op voor het nieuwe jaar.
Dan is het alweer December en maken we ons op om de laatste hand te leggen aan de werkzaamheden van dit jaar. We gaan nog een keer naar Veendam en Eelde, om met vereende krachten 2 scholen van overtollig meubilair te verlossen. Nu rest ons nog de inventarisatie van de inhoud van de containers en het bij elkaar brengen en uitgeven van de eindejaars-presentjes voor alle medewerkers en sponsoren. Dan zit het werk voor dit jaar erop.
Het bestuur dat ook dit jaar verantwoordelijk was voor alle uitgevoerde werkzaamheden bestond uit :
A.J.Draaijer voorzitter
J.Pluimers secretaris
W.P.J.Morel penningmeester
J.Kamerling planning
J.H.van de Riet technische dienst
H.ten Brinke transporten en
D.Bosch projectleider,
en dankt u allen voor uw belangstelling,medewerking en suport,en hoopt ook in het nieuwe jaar een beroep op u te kunnen blijven doen.