Stichting Oost-Europa Enter/Rijssen/Wierden is in de loop van de vorige eeuw opgericht. De stichting verleent hulp op diaconale grondslag en voorziet in materiële hulp aan de bewoners van enkele landen in Oost-Europa.

Met een bestelauto met aanhanger verzorgen onze vrijwilligers met hoge regelmaat hun humanitaire transporten. Daarnaast vinden transporten met grote trailers plaats.

De stichting draait volledig op giften van enkele Protestantse kerkgenootschappen, collectes en sponsoren.

De stichting heeft ten doel het verlenen van diaconale hulp en het voorzien in de materiële behoeften van de inwoners van enkele landen in Oost Europa.

Toen we in 1984 voor de eerste keer naar Roemenië gingen met hulpgoederen, bijbels, catechisatiemateriaal, liedboeken en doop- en belijdenisformulieren konden we niet vermoeden dat we dit werk na jaren nog steeds niet kunnen opgeven, vanwege de nood die er nog is in landen in Oost-Europa.

In 1984 (tekst nog aanpassen)

In de beginjaren was het vaak moeilijk om met de hulpgoederen de grens over te komen door de strenge grenscontroles.
De grenscontroles voor Hongarije, Tsjechië/Slowakije, Oekraine en met name Roemenië deden ons dikwijls aan pesterijen denken. Urenlang stonden onze vrijwilligers aan de grens, in- en uitpakkend, hopend en biddend dat men de bijbels en ander “verboden” spullen niet zouden vinden.
De grensovergangen Satu Mare en Oradea boezemden ons groot ontzag en soms angst in, vanwege de strenge controles.
De in een gastank verborgen bijbels en liedboeken en cath.materiaal hebben ze gelukkig nooit gevonden.
De “gas-tank” staat nu al jaren in een museum in Hongarije.
In al die jaren zijn er al veel ritten gemaakt, maar het is helaas nog steeds nodig !

In de beginjaren zwierven we overal door genoemde landen. Adressen kregen we via een stichting in Zwolle, met diverse opdrachten. De Securetate (geheime politie) was overal en hield alles in de gaten. Verraad speelde een grote rol. Afluisterapparatuur werd veelvuldig gebruikt. Luistervinken in kerken en openbare gebouwen waren dikwijls aanwezig om hun verraderswerk te doen.
Vanaf 1990 concentreren we onze hulpverlening in overleg met andere landelijke organisaties. Bijvoorbeeld in en rondom de stad Carei (23.000 inwoners) in het westen van Roemenië. Via onze eigen winkel, C & E ( CAREI en ENTER) waar de gebrachte kleding tegen een zeer lage prijs wordt verkocht. Van de opbrengst worden in een straal van 25 km rondom Carei projecten gesteund. De kleding die niet snel wordt verkocht, wordt verdeeld onder de allerarmsten.

Toen we in 1984 voor de eerste keer naar Roemenië gingen met hulpgoederen, bijbels, catechisatiemateriaal, liedboeken en doop- en belijdenisformulieren konden we niet vermoeden dat we dit werk na jaren nog steeds niet kunnen opgeven, vanwege de nood die er nog is in de voormalige Oostbloklanden.

In de beginjaren was het vaak moeilijk om met de hulpgoederen de grens over te komen door de strenge grenscontroles.
De grenscontroles voor Hongarije, Tsjechië/Slowakije, Oekraine en met name Roemenië deden ons dikwijls aan pesterijen denken. Urenlang stonden onze vrijwilligers aan de grens, in- en uitpakkend, hopend en biddend dat men de bijbels en ander “verboden” spullen niet zouden vinden.
De grensovergangen Satu Mare en Oradea boezemden ons groot ontzag en soms angst in, vanwege de strenge controles.
De in een gastank verborgen bijbels en liedboeken en cath.materiaal hebben ze gelukkig nooit gevonden.
De “gas-tank” staat nu al jaren in een museum in Hongarije.
In al die jaren zijn er al veel ritten gemaakt, maar het is helaas nog steeds nodig !

In de beginjaren zwierven we overal door genoemde landen. Adressen kregen we via een stichting in Zwolle, met diverse opdrachten. De Securetate (geheime politie) was overal en hield alles in de gaten. Verraad speelde een grote rol. Afluisterapparatuur werd veelvuldig gebruikt. Luistervinken in kerken en openbare gebouwen waren dikwijls aanwezig om hun verraderswerk te doen.
Vanaf 1990 concentreren we onze hulpverlening in overleg met andere landelijke organisaties. Bijvoorbeeld in en rondom de stad Carei (23.000 inwoners) in het westen van Roemenië. Via onze eigen winkel, C & E ( CAREI en ENTER) waar de gebrachte kleding tegen een zeer lage prijs wordt verkocht. Van de opbrengst worden in een straal van 25 km rondom Carei projecten gesteund. De kleding die niet snel wordt verkocht, wordt verdeeld onder de allerarmsten.

Toen we in 1984 voor de eerste keer naar Roemenië gingen met hulpgoederen, bijbels, catechisatiemateriaal, liedboeken en doop- en belijdenisformulieren konden we niet vermoeden dat we dit werk na jaren nog steeds niet kunnen opgeven, vanwege de nood die er nog is in de voormalige Oostbloklanden.

In de beginjaren was het vaak moeilijk om met de hulpgoederen de grens over te komen door de strenge grenscontroles.
De grenscontroles voor Hongarije, Tsjechië/Slowakije, Oekraine en met name Roemenië deden ons dikwijls aan pesterijen denken. Urenlang stonden onze vrijwilligers aan de grens, in- en uitpakkend, hopend en biddend dat men de bijbels en ander “verboden” spullen niet zouden vinden.
De grensovergangen Satu Mare en Oradea boezemden ons groot ontzag en soms angst in, vanwege de strenge controles.
De in een gastank verborgen bijbels en liedboeken en cath.materiaal hebben ze gelukkig nooit gevonden.
De “gas-tank” staat nu al jaren in een museum in Hongarije.
In al die jaren zijn er al veel ritten gemaakt, maar het is helaas nog steeds nodig !

In de beginjaren zwierven we overal door genoemde landen. Adressen kregen we via een stichting in Zwolle, met diverse opdrachten. De Securetate (geheime politie) was overal en hield alles in de gaten. Verraad speelde een grote rol. Afluisterapparatuur werd veelvuldig gebruikt. Luistervinken in kerken en openbare gebouwen waren dikwijls aanwezig om hun verraderswerk te doen.
Vanaf 1990 concentreren we onze hulpverlening in overleg met andere landelijke organisaties. Bijvoorbeeld in en rondom de stad Carei (23.000 inwoners) in het westen van Roemenië. Via onze eigen winkel, C & E ( CAREI en ENTER) waar de gebrachte kleding tegen een zeer lage prijs wordt verkocht. Van de opbrengst worden in een straal van 25 km rondom Carei projecten gesteund. De kleding die niet snel wordt verkocht, wordt verdeeld onder de allerarmsten.

Toen we in 1984 voor de eerste keer naar Roemenië gingen met hulpgoederen, bijbels, catechisatiemateriaal, liedboeken en doop- en belijdenisformulieren konden we niet vermoeden dat we dit werk na jaren nog steeds niet kunnen opgeven, vanwege de nood die er nog is in de voormalige Oostbloklanden.

In de beginjaren was het vaak moeilijk om met de hulpgoederen de grens over te komen door de strenge grenscontroles.
De grenscontroles voor Hongarije, Tsjechië/Slowakije, Oekraine en met name Roemenië deden ons dikwijls aan pesterijen denken. Urenlang stonden onze vrijwilligers aan de grens, in- en uitpakkend, hopend en biddend dat men de bijbels en ander “verboden” spullen niet zouden vinden.
De grensovergangen Satu Mare en Oradea boezemden ons groot ontzag en soms angst in, vanwege de strenge controles.
De in een gastank verborgen bijbels en liedboeken en cath.materiaal hebben ze gelukkig nooit gevonden.
De “gas-tank” staat nu al jaren in een museum in Hongarije.
In al die jaren zijn er al veel ritten gemaakt, maar het is helaas nog steeds nodig !

In de beginjaren zwierven we overal door genoemde landen. Adressen kregen we via een stichting in Zwolle, met diverse opdrachten. De Securetate (geheime politie) was overal en hield alles in de gaten. Verraad speelde een grote rol. Afluisterapparatuur werd veelvuldig gebruikt. Luistervinken in kerken en openbare gebouwen waren dikwijls aanwezig om hun verraderswerk te doen.
Vanaf 1990 concentreren we onze hulpverlening in overleg met andere landelijke organisaties. Bijvoorbeeld in en rondom de stad Carei (23.000 inwoners) in het westen van Roemenië. Via onze eigen winkel, C & E ( CAREI en ENTER) waar de gebrachte kleding tegen een zeer lage prijs wordt verkocht. Van de opbrengst worden in een straal van 25 km rondom Carei projecten gesteund. De kleding die niet snel wordt verkocht, wordt verdeeld onder de allerarmsten.

Toen we in 1984 voor de eerste keer naar Roemenië gingen met hulpgoederen, bijbels, catechisatiemateriaal, liedboeken en doop- en belijdenisformulieren konden we niet vermoeden dat we dit werk na jaren nog steeds niet kunnen opgeven, vanwege de nood die er nog is in de voormalige Oostbloklanden.

In de beginjaren was het vaak moeilijk om met de hulpgoederen de grens over te komen door de strenge grenscontroles.
De grenscontroles voor Hongarije, Tsjechië/Slowakije, Oekraine en met name Roemenië deden ons dikwijls aan pesterijen denken. Urenlang stonden onze vrijwilligers aan de grens, in- en uitpakkend, hopend en biddend dat men de bijbels en ander “verboden” spullen niet zouden vinden.
De grensovergangen Satu Mare en Oradea boezemden ons groot ontzag en soms angst in, vanwege de strenge controles.
De in een gastank verborgen bijbels en liedboeken en cath.materiaal hebben ze gelukkig nooit gevonden.
De “gas-tank” staat nu al jaren in een museum in Hongarije.
In al die jaren zijn er al veel ritten gemaakt, maar het is helaas nog steeds nodig !

In de beginjaren zwierven we overal door genoemde landen. Adressen kregen we via een stichting in Zwolle, met diverse opdrachten. De Securetate (geheime politie) was overal en hield alles in de gaten. Verraad speelde een grote rol. Afluisterapparatuur werd veelvuldig gebruikt. Luistervinken in kerken en openbare gebouwen waren dikwijls aanwezig om hun verraderswerk te doen.
Vanaf 1990 concentreren we onze hulpverlening in overleg met andere landelijke organisaties. Bijvoorbeeld in en rondom de stad Carei (23.000 inwoners) in het westen van Roemenië. Via onze eigen winkel, C & E ( CAREI en ENTER) waar de gebrachte kleding tegen een zeer lage prijs wordt verkocht. Van de opbrengst worden in een straal van 25 km rondom Carei projecten gesteund. De kleding die niet snel wordt verkocht, wordt verdeeld onder de allerarmsten.

Onze projecten.

In de landen Roemenië, Hongarije en Oekraïne hebben wij diverse samenwerkingsverbanden.

Beleidsplan

Het beleid van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden wordt door het bestuur vastgesteld.

Beloningsbeleid

De vrijwilligers van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis uitgevoerd.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden is vastgelegd in een akte van oprichting en luidt als volgt:
De stichting verleent hulp op Bijbelse grondslag en het voorziet in de materiële behoeften van de inwoners van de landen in het voormalige Oostblok, dat destijds onder het communistische regime viel. De stichting heeft een eigen bestelauto met gesloten aanhanger ter beschikking waarmee met grote regelmaat wordt gereisd naar enkele landen in oost Europa. De stichting draait volledig op giften van leden van de aangesloten kerkgenootschappen en sponsoren.

Jaarverslagen

Als stichting publiceren wij ons laatste jaarverslag. U kunt het jaarverslag over 2021 hier downloaden.

Hoe komen de goederen op bestemming?

Jaarlijks maken ca. twaalf teams een reis naar onze projecten. Een team bestaat doorgaans uit vier personen. De kosten voor overnachtingen, eten en drinken en brandstof delen zij samen.  Voor het reizen heeft de stichting een eigen bestelauto (met dubbele cabine) en een aanhanger beschikbaar. Vooraf wordt overlegd welke goederen naar welke projecten gebracht worden. Om verantwoord en goed voorbereid op reis te gaan zijn er spelregels opgesteld. Een reis duurt doorgaans tien dagen, bijvoorbeeld: vertrek ‘s maandagsmorgens en terug een week later in de loop van de donderdag. Tussen de reizen door moet er voldoende gelegenheid zijn voor onderhoud van bestelauto en aanhanger en natuurlijk het laden voor een volgende reis.
Bovenstaande directe werkwijze garandeert dat we precies op de hoogte zijn welke goederen op welke plek het meest dringend nodig zijn.
Financiële gegevens

KVK: 41031276.
RSIN/Fiscaalnummer: 802136965

Contactgegevens
Stichting Oost Europa
Enter-Rijssen-Wierden

Specreyse 7
7471 TH Goor
tel.: 06 28525390
secretarisenter-rijssen@stichtingoosteuropa.nl

Contact

Onze sponsoren

Onderstaande bedrijven sponseren ons door middel van geld, diensten, goederen van allerlei aard of transport. Ook u en/of uw onderneming kan deelnemen aan sponsoring en hier vermeld worden.
Belangstelling?
Neem contact op met:
Jan Pluimers (secretaris) 06-28525390
Dick Bosch (projectleider) 06-41222418

Wat kunt u doen om te helpen?

Wilt u meer weten of voor onze stichting betekenen?

Doneer of neem contact op