Doel

De stichting heeft ten doel het verlenen van diaconale hulp en het voorzien in de materiële behoeften van de bewoners van enkele landen in Oost-Europa.

Ons logo

Het logo van de stichting is ontworpen door de heer P.W.R. den Hertog. Het symboliseert de grenzen die in 1989/1990 geopend zijn. De kraaiende haan Petrus, te zien op de kerktorens, symboliseert de protestantse kerken in Nederland. Omringt door de punten/strepen, doornenkroon, symboliserend de Oost Europese kerken. De doornenkroon zien we in de bol vol ”doornen” te zien op de kerktorens in Oost-Europa. Daaromheen de uitgestrekte helpende arm. Een arm die naast liefde geven ook liefde wil ontvangen.