Wij zijn een stichting met de mooie naam ‘Stichting Oost Europa’ en we zijn opgericht op 7 Juli 1993. Ons doel is: het verlenen van geestelijke hulp op bijbelse grondslag en het voorzien in de materiële behoeften van de inwoners van enkele landen in Oost Europa.
Toen we in 1984 voor de eerste keer naar Roemenië gingen met hulpgoederen, bijbels, catechisatiemateriaal en belijdenisformulieren, konden we ons niet voorstellen dat we dit werk na al die jaren nog steeds niet kunnen opgeven vanwege de nood die er nog steeds in de voormalige Oostbloklanden is.

 

Hoe ziet onze stichting er uit?
De stichting is begin jaren negentig opgericht met als doel hulp te verlenen aan de voormalige Oostblok landen.
We zijn een stichting met twee afdelingen, één in Wierden en één in Enter.
Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk  uit het inzamelen, ophalen en sorteren van hulpgoederen (bijvoorbeeld kleding en medicijnen).
Hierbij worden we geholpen door veel vrijwilligers. Zowel in Wierden als in Enter hebben we een groep vrijwilligers die de binnengekomen goederen sorteert. De goederen die binnenkomen worden gecontroleerd op bruikbaarheid en opgeslagen. Daarna worden de goederen vervoerd naar Oekraïne, Hongarije of Roemenië.
Hiervoor hebben we een bestelbus en trailer ter beschikking die per keer ongeveer 15 m³ kunnen transporteren. Goederen kunnen bestaan uit kleding en diverse andere materialen zoals orgels, voedsel, medicijnen, incontinentiemateriaal enz..
Een team bestaat meestal uit drie of vier personen. Men kan zich hiervoor opgeven bij onze reisplanner. Een team draagt zelf de kosten voor de reis en kan zelf zijn voorkeursbestemming aangeven. De reisplanner plant, in overleg, meerdere adressen voor de betreffende rit. De bus wordt zoveel mogelijk per twee weken ingepland.
 

Ons logo

logo

 
Het logo van de stichting is ontworpen door de heer P.W.R. den Hertog.
Het symboliseert de grenzen die in 1989/1990 geopend zijn.
De kraaiende haan, Petrus, te zien op de kerktorens, symboliseert de protestantse kerk in Nederland.
Omringt door de punten/strepen, doornenkroon, wat de Oost Europese kerken symboliseert.
De doornenkroon zien we in de bol vol “doornen” die we op de kerktorens in Oost Europa zien.
Daarom heen de uitgestrekte “helpende” arm. Ook een arm die naast liefde geven ook liefde wil ontvangen.

   Geschiedenis van de stichting

Toen we in 1984 voor de eerste keer naar Roemenië gingen met hulpgoederen, bijbels, catechisatiemateriaal, liedboeken en doop- en belijdenisformulieren konden we niet vermoeden dat we dit werk na jaren nog steeds niet kunnen opgeven, vanwege de nood die er nog is in de voormalige Oostbloklanden.
In de beginjaren was het vaak moeilijk om met de hulpgoederen de grens over te komen door de strenge grenscontroles.
De grenscontroles voor Hongarije, Tsjechië/Slowakije, Oekraine en met name Roemenië deden ons dikwijls aan pesterijen denken. Urenlang stonden onze vrijwilligers aan de grens, in- en uitpakkend, hopend en biddend dat men de bijbels en ander “verboden” spullen niet zouden vinden.
De grensovergangen Satu Mare en Oradea boezemden ons groot ontzag en soms angst in, vanwege de strenge controles.
De in een gastank verborgen bijbels en liedboeken en cath.materiaal hebben ze gelukkig nooit gevonden.
De “gas-tank” staat nu al jaren in een museum in Hongarije.
In al die jaren zijn er al veel ritten gemaakt, maar het is helaas nog steeds nodig !
In de beginjaren zwierven we overal door genoemde landen. Adressen kregen we via een stichting in Zwolle, met diverse opdrachten. De Securetate (geheime politie) was overal en hield alles in de gaten. Verraad speelde een grote rol. Afluisterapparatuur werd veelvuldig gebruikt. Luistervinken in kerken en openbare gebouwen waren dikwijls aanwezig om hun verraderswerk te doen.
Vanaf 1990 concentreren we onze hulpverlening in overleg met andere landelijke organisaties. Bijvoorbeeld in en rondom de stad Carei (23.000 inwoners) in het westen van Roemenië. Via onze eigen winkel, C & E ( CAREI en ENTER) waar de gebrachte kleding tegen een zeer lage prijs wordt verkocht. Van de opbrengst worden in een straal van 25 km rondom Carei projecten gesteund. De kleding die niet snel wordt verkocht, wordt verdeeld onder de allerarmsten.