Ons depot is gevestigd aan Anjelierstraat 2, 7641 CG Wierden.
 
    Kleding brengen iedere maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur.
 
 
 Bestuur Wierden
     Voorzitter:       mevrouw I. Elkerbout-Putzes
                                   De Roerdomp 9
                                   7671 WL Vriezenveen
                                   Tel.: 0546 561050
                                   e-mail: mj.elkerbout@gmail.com
 
      Secretaris:      mevrouw J.M.H. Maneschijn-Prümers
                                   Lanckerweg 13
                                   7645 AT Hoge Hexel
                                   Tel.: 0546 575997
                                   e-mail: karinmaneschijn@caiway.nl
 
       Penningmeester: de heer H.K. Timmerman
                                    Kastanjelaan 5
                                    7642 GD Wierden
                                    Tel.: 0546 573592  Mob.: 06 30224050
                                    e-mail: karel.timmerman12@gmail.com
 
       Bestuurslid:   vacature
                                     
                                     
                                     
   
       Bestuurslid:   de heer E.D. Wetering
                                     Het Loo 26
                                     7641 SB Wierden
                                     Tel.: 06 40029394
                                     e-mail: ed.wetering57@gmail.com
 
        Projectleider: de heer H.P. Tukker
                                    Het Loo 4
                                    7641 SB Wierden
                                    Tel.: 06 15153773
                                    e-mail: dicktukker@gmail.com
 
                  

 

Bankrekeningnummer:  NL11ABNA 0594711630