Werkwijze

De stichting heeft twee afdelingen: afdeling Enter/Rijssen en afdeling Wierden. Elke afdeling beschikt over een depot en heeft een eigen financiële verantwoording.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het inzamelen van hulpgoederen bestaande uit kleding, medicijnen, incontinentiemateriaal, rollators, schoolmeubilair, enz.. De goederen kunnen gezorgd worden bij een depot in Enter of Wierden waar controle plaatsvindt. Alle ontvangen kleding wordt door enkele sorteerdames beoordeeld op netheid (kleding moet schoon zijn) en gesorteerd op dames-, heren- en kinderkleding. Bij een transportbedrijf in Rijssen mogen we gebruik maken van een aantal containers voor tijdelijke opslag van de ontvangen goederen. Over gebruikt schoolmeubilair kunnen afzonderlijke afspraken gemaakt worden omtrent aantallen, demontage en transport.

De stichting heeft een eigen bestelauto met aanhanger. Hiermee worden de goederen vervoerd naar de contactadressen in Oost-Europa.

Het vervoer van de hulpgoederen wordt uitgevoerd door teams bestaande uit doorgaans drie of vier personen. De reisplanner stelt een jaarrooster op zodat de teams inzicht hebben in de weken die al wel of nog niet bezet zijn. Een reis wordt per twee weken ingepland. Voorwaarden en informatie omtrent een reis zijn vastgelegd in instructies, gebundeld in een informatiemap.

Naast het vervoer met eigen bestelauto met aanhanger vinden ook jaarlijks een aantal grote transporten plaats met vrachtauto’s. Zodra de containers in Rijssen vol raken zijn er voldoende goederen verzameld voor het laden van een vrachtauto. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de vrachtauto tot de nok toe beladen wordt. Een vracht wordt ook weer door vrijwilligers ter plekke gelost. In Carei in Roemenië beschikken we over voldoende ruimte voor tijdelijke opslag.